Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Вести

 

  ●  31.03.2011.год. У Лесковцу је одржан састанак Градоначелника Лесковца Слободана Коцића и Извршног директора „Југоросгаз“ а.д. Владимира Колдина, на коме су разматрана питања обезбеђења документације, неопходне за изградњу деонице Магистралног гасовода на територији града Лесковца, дистрибутивне гасоводне мреже у Лесковцу, као и низ других питања, везаних за гасификацију града Лесковца.

 

 

Руководство „Југоросгаз“ а.д. је посетило градилиште Главне мерно регулационе станице Лесковац.

 

Радови на гасификацији се настављају. Завршетак радова на гасоводу и почетак прикључивања потрошача се, уз решавање на време свих правних питања, планира за крај 2011. године

           

      Новински чланци:

Архива:   1   2      4    5