Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Правила о раду дистрибутивног система природног гаса

Сагласност на Правила о раду дистрибутивног система природног гаса Yugorosgaz a.d. Београд дала је Агенција за енергетику Републике Србије и Одлука Савета Агенције објављена у Службеном гласнику РС бр. 95 од 20.11.2015.