Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Транспорт природног гаса

Дана 18.12.2012. године основано је предузеће „Yugorosgaz-Transport d.o.o., Ниш.

У складу са одредбама Закона о енергетици који је усвојила Скупштина Републике Србије дана 28.07.2011. године, „Yugorosgaz“ а.д. је ускладио своју организацију и основао предузеће „Yugorosgaz-Transport d.o.o., Ниш.

После правног раздвајања делатности транспорта природног гаса од других енергетских делатности, „Yugorosgaz-Transport d.o.o. у својству оператера транспортног система обавља делатност транспорта природног гаса и управљања транспортним системом на магистралном гасоводу Појате – Ниш (64 км), Ниш – Лесковац (53 км), Лесковац – Власотинце (7 км) и у перспективи Власотинце – Врање.

Агенција за енергетику Републике Србије је 28.08.2013. године издала „Yugorosgaz-Transport“ d.o.o. лиценцу за обављање делатности транспорта и управљања транспортним системом за природни гас.

Детаљни опис активности је на страницама www.transport.yugorosgaz.rs
 


 

webmaster

 

 

Змај Јовина 8-10, 11158 Београд; Тел: (011) 3216-600, 3216-601;

Факс: (011) 3216-688