Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
 

Пословне активности

 

Пословање „Југоросгаз“ а.д. одвија у више праваца:

  • испоруке руског природног гаса у Србију;

  • гасификација и снабдевање гасом потрошача на југу Србије: у Нишу, Ражњу, Алексинцу, Александровцу и у Лучанима;

  • изградња јужног крака гасовода у Србији - магистрални гасовод МГ-11 (Ниш - Лесковац - Врање);

  • планирање и припрема за гасификацију градова у различитим регионима Србије – Београда, Лесковца, Врања;

  • учешће у заједничким енергетским пројектима на територији Србијe.