Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
 

Шта је природни гас?

 Природни гас је  фосилно гориво које представља смешу гасовитих угљеводоника, спада у ред високоекономичних енергената, чијим се сагоревањем ослобађа топлота од преко 32,7 MJ/m³ (780 Kcal). Природни гас има широку примену као гориво за производњу електричне енергије, користи се у црној и обојеној металургији, у производњи цемента и стакла, у широкој потрошњи, а такође као сировина у области производње органских једињена путем синтезе.

 Основни елеменат природног гаса је метан (CH 4). Садржај метана у природном гасу је у обрнутој пропорцији са укупном молекуларном масом угљеводоника. У зависности од налазишта мења се и састав природног гаса. Типичан састав природног гаса је: метан 80,97%, етан 0,4-0,5%, пропан 0,2-1,5%, бутан 0,1-1%, пентан 0-1%. Остали гасови чине од 2-13% његове запремине.