Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Бесплатна инфо линија за све кориснике Југоросгаз-а је:

0800 444 666

Број је доступан радним даном од 7ч30мин до 15ч30мин


Све нерегуларности и цурења гаса се пријављују на дежурни телефон: (069) 18 18 018


 Контакт у Београду

 

 Кабинет генералног директора

 

 Змај Јовина 8-10,
 11158 Београд;
 Тел: (011) 3216-600, 3216-601;
 Факс: (011) 3216-688

 Електронска пошта: office@yugorosgaz.rs

 

 Комерцијална служба


 Тел: (011) 3216-641
 Факс: (011) 3216-688

 

 Техничка служба


 Тел: (011) 3216-641
 Факс: (011) 3216-688

 

 Финансије и рачуноводство


 Тел: (011) 3216-641
 Факс: (011) 3216-688

 

 Правна служба


 Тел: (011) 3216-641
 Факс: (011) 3216-688

 

 Контакт у Нишу

 

 Представништво у Нишу

 

 Зетска 6,
 18000 Ниш;
 Тел/Факс: (018) 4285-940;
 Мобилни: (069) 18-18-018

 Електронска пошта: nais@yugorosgaz.rs

 

 Контакт у Александровцу

 

 29.новембра 21 (зграда бившег Пољопромета),
 37230 Александровац;
 Тел/Факс: (037) 3556-005;