Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
 

 Како постати потрошач природног гаса?

Ако нисте потрошач природног гаса, а желите да се прикључите на дистрибутивну гасоводну мрежу Југоросгаза а.д. Београд, следите следеће кораке:

 Корак 1: Почетни корак.

Позовите нас на један од наших контактних телефона или на број  у Београду 011/321-66-10 да бисте започели процес. Представник Југоросгаза а.д. Београд одредиће на основу Ваше адресе да ли кроз Вашу улицу пролази гасовод.

У случају да гасовод пролази и да постоје техничке могућности за прикључење, потребно је да попуните Захтев за прикључење на дистрибутивну гасоводну мрежу за физичко лице, односно правно лице. Уз попуњен Захтев биће потребно да приложите одговарајућа документа и да све заједно доставите у Југоросгаз а.д. (поштом или лично).

Захтев за прикључење за физичка лица

Захтев за прикључење за правна лица

Ако гасовод не пролази кроз Вашу улицу, потребно је истражити да ли још неко из Ваше месне заједнице жели да се прикључи. Ако постоји довољно интересената, инсталираћемо гасовод без учешћа власника станова/кућа.

 Корак 2: Потпис Уговора за изградњу кућног гасног прикључка.

На основу поднесеног Захтева, Југоросгаз а.д. Београд издаје Решење о одобрењу за прикључење објекта на гас, након чега ће потрошач потписати Уговор о израдњи кућног гасног прикључка са Југоросгазом а.д.

Уговор о изградњи кућног гасног прикључка (Ниш, Александровац, Лучане, Алексинац и Ражањ) - за плаћање на рате

Уговор о изградњи кућног гасног прикључка (Ниш, Александровац, Лучане, Алексинац и Ражањ) - за плаћање одједном целукупне суме

Уговор о изградњи кућног гасног прикључка за правна лица (Ниш, Александровац, Лучане, Алексинац и Ражањ)

Ближа обавештења о условима Уговора и друге информације можете добити путем наших контактних телефона.

 Корак 3: Избор уређаја на природни гас.

Постоје многи уређаји на гас, као и разни произвођачи. Самим тим, и цене и квалитет се разликују. Представници Југоросгаза а.д. Београд Вам стоје на располагању и спремни су да дођу у Ваш стан/кућу и помогну приликом одабира кућних трошила (комбинованих бојлера за грејање и припрему топле потрошне воде, проточних бојлера, итд.) и/или других уређаја.

            Узорке ове опреме можете погледати и, ако је потребно, добити одговарајућу консултацију у нашим пословницама у Нишу и Александровцу.

 Корак 4: Инсталација прикључка на дистрибутивни гасовод.

У складу са потписаним Уговором (види Корак 2) монтирамо прикључак од дистрибутивне гасне мреже до Вашег стана/куће.

 Корак 5: Извођење унутрашње гасне инсталације (УГИ).

За извођење УГИ сваки корисник мора да закључи Уговор са лиценцираним извођачем радова за пројектовање и монтажу УГИ у складу са Законом о изградњи и планирању Републике Србије. Након завршетка радова по извођењу УГИ, неопходно је добијање употребне дозволе од надлежних градских служби.

 Корак 6: Преглед уређаја (гасних трошила) и УГИ.

Југоросгаз а.д. Београд организује преглед Ваших гасних уређаја (гасних трошила) и УГИ, а преглед обављају надлежне инспекције.

 Корак 7: Инсталација мерно-регулационог сета.

Када је преглед инсталисаних гасних уређаја успешно завршен и о томе добијена потврда (Записник), Југоросгаз а.д. Београд монтира мерно-регулациони сет.

 Корак 8: Пуштање УГИ у пробни рад.

Пре пуштања  УГИ у пробни рад, корисник потписује Уговор о продаји природног гаса.

Уговор за физичка лица

Уговор за правна лица

Након успешно обављених свих горе наведених поступних радњи, Ви постајете потрошач природног гаса на дистрибутивној гасоводној мрежи Југоросгаз а.д.

 


Due to their commercial nature and large stockpiles of replica watches uk available watches, dealers always offer greater flexibility in payment and trade selection than private trading replica watches uk partners will offer. In terms of value, traders can benefit from a dealer is desire to deal rolex replica uk from inventory. Trade-in value offered to an owner is likely to exceed the value of the same dealer is outright purchase offer for an owner is timepiece. Pulling from a dealer is existing inventory can be the key to securing more purchasing power and replica watches uk receiving the greatest possible value in return. Given the chance to turn his watch into replica watches sale purchasing power, an owner looking to swap can receive the best return for his trade if he opts to pull from a commercial partner is standing supply rather rolex replica than request a "watch hunt."