Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
 

Природни гас је добар слуга, а зао господар

Коришћење природног гаса је потпуно безбедно, ако су гасне инсталације изведене и испитане према важећим техничким правилима и ако се гасним инсталацијама и гасним уређајима рукује правилно. На гасним инсталацијама није дозвољено интервенисање по методу „уради сам“.

Препоручујемо Вам:

 • Да пажљиво проучите упутства која ћете добити од извођача гасне инсталације, упутства која ћете добити уз гасне апарате, као и упуства из уговора који ћете закључити;
 • Код куповине гасних апарата водите рачуна да на гасну мрежу могу бити прикључени само сертификовани гасни апарати;
 • Да гасне апарате набавите уз консултацију са стручним лицем;
 • Да извођење радова води саморегистрован, посебно оспособљен и овлашћен монтажер гасних инсталација.

Шта је правилно?

 Да би се избегле могуће опасности поштујте следећа правила:

 • Постављени отвори за ваздух над или испод врата, односно у зиду морају да буду отворени;
 • Правилно руковати, редовно сервисирати и чистити гасна трошила (штедњаке);
 • Посебну пажњу посветити исправности термо-електричне заштите од појаве незапаљења гаса;
 • Ни у ком случају не вршити измене на инсталацији или деловима објекта којим се може угрозити функција гасних апарата мимо одобрене гасне документације и без сагласности дистрибутера;
 • Редовно контролисати исправност димњака ангажовањем регистроване димњичарске фирме.

Упутство у случају појаве опасних ситуација

 Природни гас је без мириса и зато да би се чулом мириса могло приметити присуство несагорелог гаса у просторији, додаје се одоранс карактеристичног мириса.

 У случају да осетите мирис гаса у некој од просторија, потребно је:

 • Одмах отворити прозоре и направити промају;
 • Не користити електричне прекидаче који могу проузроковати појаву искри;
 • Не палити шибице и упаљаче;
 • Не извлачити утикаче који су се затекли у утичницама;
 • Не пушити;
 • Одмах угасити било какав пламен;
 • Престати руковати предметима који могу изазвати појаву варнице или пламена;
 • Затворити довод гаса помоћу ручних славина гасних апарата;
 • Затворити довод гаса помоћу славине која се налази у мерно-регулационом сету;
 • Затворити довод гаса помоћу славине у степеништу. Славину поставити у затворен положај окретањем ручице, тако да она буде у усправном положају у односу на цев;
 • Обавестите Југоросгаз а.д. Београд на тел. број 011/321-66-00; 321-66-01; (069) 18-18-018.

 У случају пожара или експлозије позвати Службу ватрогасно-спасилачке бригаде на тел. број 193 уз обавезно поступање по правилима за гашење пламена противпожарним апаратом, као и средствима намењеним за ту сврху, а који су се дужни чувати на правилан начин и бити у исправном стању.

Traditional dress watches simply don't have the case real estate to rolex replica really show off gold in a way that one might desire, so going with an elegant sport watch is typically a much more preferred rolex replica option. The Chronomat collection houses in-house made Breitling movements and is available in replica watches uk 41mm, 44mm, and 47mm wide sizes. The Chronomat 44 range is a nicely sized piece, and replica watches uk this ref. HB0421L3/BC18 model adds to the watch's chronograph complication with a GMT 24-hour hand replica watches for a second timezone. The contrast between gold and black is well emphasized in the Manufacture replica watches sale version of Ulysse Nardin's Marine Chronometer collection watch. At 45mm wide in 18k rose gold on a matching rolex replica bracelet, this ref. 1186-122-8M/42 sports watch turned status symbol has all the gold impact and prestige a watch lover could hope for.