Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Вести

 

  ●  26.04.2010.год. На основу објављеног огласа за набавку челичних цеви за изградњу прве фазе магистралног гасовода МГ-11 Ниш-Лесковац, за најповољније испоручиоце изабрани су „Јединство“ из Севојна и  ФЗЦ „11 октомври“ из Куманова, Македонија.

  Имајући у виду значај пројекта и вредност инвестиције, као и настојање да се обезбеди најповољнија понуда,  „Југоросгаз“ а.д. је 4. и 8. марта 2010.год. објавио у дневном листу „Политика“ оглас за прикупљање понуда за испоруку цеви за изградњу гасовода МГ-11.

   На адресу „Југоросгаз“ а.д. у предвиђеном року пристигло је 20 понуда из Србије и иностранства. У складу са важећом процедуром „Југоросгаз“ а.д. по питању избора испоручилаца опреме и извођача радова, 29.03.2010.год. одржан је заједнички састанак Извршне дирекције и Комисије за избор испоручилаца опреме и извођача радова, на коме су отворене коверте са понудама. После анализе приспелих понуда, утврђен је ужи круг фирми чије понуде одговарају условима огласа или захтевају додатна појашњења у вези са техничким условима огласа.

    После преговора обављених дана 22. и 23.04.2010.год. са представницима 7 предузећа, у затвореним ковертама су добијене коначне понуде са ценама, условима плаћања и условима испоруке. Комисијско отварање понуда обављено је 23. априла 2010.год. и том приликом је констатовано да су фирме „Јединство“ из Севојна и  ФЗЦ „11 октомври“ из Куманова, Македонија испуниле све захтеве из огласа и дале најповољније понуде. Са овим предузећима ће се потписати уговори за испоруку челичних цеви за изградњу прве фазе магистралног гасовода МГ-11 Ниш-Лесковац. „Југоросгаз“ а.д. се захваљује свим фирмама које су учествовале у извору најповољнијег понуђача.

Архива:   1   2      4    5