Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Вести

 

  ●  25.09.2014.год. Преговори са Градоначелником Ниша

У пословним просторијама Југоросгаз а.д. обављени су преговори између генералног директора Југоросгаз а.д. Владимира Колдина и градоначелника Ниша, г-дина Зорана Перишића.

Током преговора размотрена су питања отплате дуга јавног предузећа „Топлане“ – Ниш за природни гас који је испоручен у току грејне сезоне 2013-2014.год., као и припреме за наступајућу грејну сезону. Текући дуг „Топлане“ - Ниш износи око 390 милиона динара.

Владимр Колдин је нагласио значај измирења дуговања пре почетка грејне сезоне 2014/2015.год. Зоран Перишић је пружио уверавања да се без обзира на тешку финансијску ситуацију предузимају све неопходне мере за решавање овог питања.

 

           

Архива:   1   2      4    5