Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Вести

 

  ●  24.03.2017.год.   Југоросгаз а.д. је добио лиценцу за дистрибуцију и управљање дистрибутивним системом на 10 година.

    Југоросгаз а.д. успешно окончао процес добијања лиценце за дистрибуцију и управљање дистрибутивним системом за природни гас у Србији, односно да је Савет Агенције донео дана 24.03.2017.године Решење о издавању Југоросгаз а.д. лиценце за обављање енергетске делатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом за природни гас. Ова лиценца је издата са роком важења од 10 година у замену за претходну лиценцу, која је истекла. На овај начин Југоросгаз а.д. наставља са обављањем делатности дистрибуције на свом дистрибутивном систему у Србији у складу са законским прописима.

 

           

Архива:   1   2      4    5