Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Вести

 

  ●  24.01.2013.год. У преговорима између генералног директора Југоросгаз а.д. Владимира Колдина и градоначелника Лесковца, г-дина Горана Цветановића, одржаним у проширеном саставу, учествовало је руководство и експертски тим Југоросгаз а.д. и представници одговорајућих градских служби.

После краћег упознавања са пословањем Југоросгаз а.д. заједнички су размотрена текућа питања, која се односе на међусобну сарадњу на пољу припреме документације, изградње и прибављања употребних дозвола за изграђене објекте. Отклоњене су све препреке, настале у претходном периоду и пописан је Анекс Споразума о заједничким активностима на гасификацији града Лесковца.

           

Архива:   1   2      4    5