Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Вести

 

  ●  22.09.2015.год.  На основу дописа ЈП Србијагас којим обавештава да ``на основу Решења Владе РС , 05 број 312-6294/2013 од 23.јула 2013, којим је ЈП Србијагас, Нови Сад одређен за снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом и Решењем Владе РС о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом 05 број 312-15674/2014 од 11. децембра 2014 . којим се период снабдевања продужава до 1.јануара 2016. године, обавештавамо Вас да ће почев од 1.октобра 2015. године, услед промене вредности средњег курса НБС за УСД и кретања цена деривата нафте на светском тржишту, доћи до промена планске цене природног гаса, која служи за обрачун цене гаса код јавних снабдевача``.

    Цена гаса за домаћинства и малу потрошњу, без обрачунатог ПДВ, за потрошаче на гасоводном систему Југоросгаз а.д. за гас испоручен од 1.10.2015. године  ће износити 35,80 динара за м3.

    По добијању сагласности АЕРС одлука ће се примењивати и биће објављена у Службеном Гласнику Р С и на сајту.

 

 

           

Архива:   1   2      4    5