Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Вести

 

  ●  19.10.2012.год. У Нишу одржан је још један састанак са Градоначелником Ниша г-дином Зораном Перишићем и његовим сарадницима по питању измирења дуговања за утрошени природни гас.  На састанку је констатовано да је дуговање које је  износило око 586 милиона  сведено на око 259 милиона динара, с тим што ће после реализације  кредита комерцијалних банака  од око 200 милиона динара, дуг бити сведен на око 60 милиона динара.

        На заједничкој прес-конференцији, уприличеној поводом овог састанка, обе стране су изразиле задовољство досадашњом сарадњом, указале на  оперативно решавање свих  питања, везаних за испоруку природног гаса  и као пример  навели  снабдевање топлане Клиничког центра природним гасом, чиме ће се решити проблем највећег градског загађивача. Потврђено  је да „Југоросгаз“ а.д. на основу података, добијених од Града, врши процену прикључења нових корисника на простору Електронске индустрије Ниша.

      Г-дин Колдин је обавестио присутне да „Југоросгаз“ а.д планира да понуди Нишу још један производ који ће знатно допринети заштити животне средине и обезбедити значајне економске ефекте. Ради се о обезбеђивању компримираног природног гаса за потребе транспортних предузећа и његове примене у јавном превозу и транспорту роба, што би допринело уштеди горива, смањењу нивоа буке и заштити екологије.   

 

 

           

Архива:   1   2      4    5