Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Вести

 

  ● 18.11.2013.год. Пуштање у рад дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ „Власотинце“.

Југоросгаз“ а.д. је извршио пуњење и прво пуштање у рад дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ „Власотинце“ од ГМРС „Власотинце“ до МРС „Младост Рад“ у кругу фабрике у Власотинцу.

Укупна дужина гасовода је 5,6 км и изграђен је од полиетиленских ПЕ 100 цеви димензије Ø 225 мм и Ø 180 мм. За прелаз преко моста на Јужној Морави коришћене су челичне цеви Ø 219 мм.

За потребе испоруке природног гаса фабрици керамике у Власотинцима „Младост Рад“ изграђена је у кругу фабрике МРС капацитета 1500 м3/час.

  

Архива:   1   2      4    5