Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Вести

 

  ●  16.06.2014.год. Помоћ Друштву за спорт и рекреацију особа са инвалидитетом из Крагујевца.

  „Југоросгаз“ а.д., као друштвено одговорна компанија, помогла је рад Друштва за спорт и рекреацију особа са инвалидитетом из Крагујевца куповином једног рачунара са штампачем.

Поклон је уручио Генерални директор Владимир Колдин и изразио спремност да и надаље подржава настојања Друштва усмеренa на организовано укључивање што већег броја инвалида у спортско рекреативне програме.

  

           

Архива:   1   2      4    5