Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Вести

 

  ●  16.05.2014.год. Одржане су редовне седнице Надзорног одбора и Скупштине акционара Југоросгаз а.д.

         Органи управљања усвојили су Извештај о пословању Друштва за 2013. годину, завршни рачун за 2013. годину, план пословања за 2014. годину, а донето је  и низ других одлука, везаних за пословање друштва.

 

 

           

Архива:   1   2      4    5