Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Вести

 

  ●  15.05.2014.год. Због поплава, насталих услед дуготрајних киша, врше се ванредне контроле објеката дистрибутивног система Југоросгаз а.д.

        Незапамћене кишне падавине довеле су до изливања река у многим крајевима Србије. Поплаве су причиниле знатну материјалну штету и угрозиле живот месног становништва. У земљи је објављена ванредна ситуација, а у току је евакуација људства из угрожених крајева.

        Од момента погоршања временских услова и претње поплавама, техничка служба Југоросгаз а.д. је појачала контролу настале ситуације. Обављају се сталне ванредне провере објеката система гасовода Југоросгаз а.д. у угроженим  подручјима.

        Информација такође на: http://www.transport.yugorosgaz.rs/vesti.html 

      

 

 

           

Архива:   1   2      4    5