Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Вести

 

  ●  14.11.2013.год. Пуштање у рад дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ „Лучани“, 2. фаза.

           „Југоросгаз“ а.д. је извршио пуњење и прво пуштање у рад дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ „Лучани“, 2. фаза изградње од места прикључења предузећа „Милан Благојевић-Наменска“ у Лучанима до фабрике „Фармаком МБ“ у Гучи. Укупна дужина гасовода је 17км и изграђен је од полиетиленских цеви димензија од Ø 225 мм до Ø 40 мм.

За потребе испоруке природног гаса фабрици „Фармаком МБ“ у кругу фабрике је изграђена МРС капацитета 600 м3/час.

Том приликом у Гучи је пуштен гас домаћинствима која су изградила и исходовала употребне дозволе за УГИ.

 

 

 

 

 

           

Архива:   1   2      4    5