Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Вести

 

  ●  14.09.2012.год. Одржан је састанак са Градоначелником Града Ниша проф. др. Зораном Перишићем и његовим сарадницима по питању измирења дуга за испоручени гас и припреме за предстојећу грејну сезону.

Том приликом је договорена динамика измирења дуга од 518 милиона динара путем кредита који ће подићи Топлана Ниш  код комерцијалних банака, док  ће Град, ребалансом буџета, обезбедити додатна средства за ту намену.

Генерални директор Југоросгаз а.д. Колдин В.В је на прес-конференцији, уприличеној поводом овог састанка, изјавио да је питање дуговања Ниша веома озбиљно питање, с обзиром да је дуг Југоросгаз а.д. према „Газпрому“ нарастао на 25,0 милиона УСД. Осим тога, из средстава наплаћених потраживања „Југоросгаз“ а.д. гради гасоводну и дистрибутивну мрежу и остварује своје стратешке циљеве, који су дефинисани Међудржавним споразумом између Русије и Србије и  усмерени на гасификацију југа Србије и повећање броја потрошача природног гаса.

Везано за наставак гасификације Ниша, Генерални директор Југоросгаз а.д. је изразио спремност да се радови на изградњи дистрибутивне мреже наставе, али само тамо где је то економски исплативо. Том приликом је изјавио да у Нишу нису постигнути очекивани ефекти с обзиром да је гас доведен до 8.000 потенцијалних потрошача, а прикључено свега 400 домаћинстава.    

 http://www.ni.rs/index.php?section=news&subsection=show_news_details&news_id=1649&category_id=8

   Извод из штампе:

    Видео материјал:

 

 

 

 

           

Архива:   1   2      4    5