Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Вести

 

  ●  08.02.2012.год. У Нишу је почео са радом Градски позивни центар. Центар је формиран на иницијативу градских органа власти, ради олакшања у давању информација становништву о раду градских служби и предузећа, као и за прикупљање информација о комуналним проблемима. Компанија „Југоросгаз“ а.д. је, заједно са низом градских јавних комуналних предузећа, укључена у рад Центра.

http://www.ni.rs/index.php?section=news&subsection=show_news_details&news_id=1516&category_id=8

  Новински чланак из дневног листа Данас:

           

Архива:   1   2      4    5