Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Вести

 

  ●  07.09.2016.год.   Југоросгаз а.д. је добио лиценцу за снабдевање природним гасом на 10 година.

    Југоросгаз а.д. је успешно окончао процес добијања лиценце за снабдевање природним гасом у Србији. Савет Агенције донео је дана 06.09.2016. године Решење о издавању Југоросгаз а.д. лиценце за обављање енергетске делатности снабдевања природним гасом. Ова лиценца је издата са роком важења од 10 година у замену за претходну лиценцу, која је важила до 07.09.2016. године. На овај начин, Југоросгаз а.д. наставља са обављањем делатности снабдевања природним гасом у потпуном складу са законским прописима.

 

           

Архива:   1   2      4    5