Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Вести

 

  ●  01.07.2011.год. „Југоросгаз“ а.д. наставља радове на  изградњи I фазе магистралног гасовода МГ-11 од Ниша према Лесковцу.

За протекло време од почетка радова изграђено је 45,8 км трасе. Завршени су следећи објекти: Блок станица Горње Међурово, Блок станица Брејановце, Главна мерно регулациона станица Лесковац.

Тренутно се радови изводе на преосталим објектима – Главни разводни чвор Ниш и Главни разводни чвор Орљане.


 

Архива:   1   2      4    5