Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

УПУТСТВО ЗА БЕЗБЕДНО ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
на градилиштима у близини гасовода

4. ПРОЦЕДУРЕ У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ

У случају оштећења на гасоводу одмах прекинути све активности и предузети следеће мере опреза:

Пријавити Југоросгазу а.д. Београд и надлежним органима штетне догађаје чак ако се гас и не осећа.

  1. Затворити сва постројења у зони оштећења.
  2. Удаљити људе из зоне оштећења.
  3. Уклонити све изворе паљења (нпр. пушење, отворени пламен итд.).
  4. Не користити мобилне телефоне у близини места цурења гаса.
  5. Не покушавати поправку оштећења.
  6. Потребно је пружити помоћ екипама Југоросгаза а.д. Београд у случају опасности, уколико је то потребно или захтевано, да би се обезбедила лица и имовина.

Природни гас је високо запаљиви гас који се транспортује челичном или полиетиленском гасоводном мрежом, при притисцима који се крећу од 55 bar до 50 mbar . Оштећење на гасоводу може проузроковати истицање великих количина гаса у атмосферу на неконтролисан начин. Чак и када се не осећа мирис, потребно је пријавити штету на гасоводу, без обзира колико незнатно оштећење може деловати ако се посматра голим оком. Тренутна поправка може спречити несрећу у каснијој фази због слабљења цевовода и разарања на месту незнатног оштећења.

Сигурност би требало увек да вам буде приоритет када радите у близини гасовода.

Два најважнија корака које треба запамтити:


1)
Првенствено морате обавестити Југоросгаз а.д. пре почетка радова.

Југоросгаз ће обезбедити представника, који ће доћи на место радова и обележити сва постројења природног гаса.


2)
Откривање инсталација природног гаса ручним откопом.

Морате пажљиво ручним откопом открити инсталације природног гаса, уколико се радови изводе на земљишту у кругу од 1 м од спољног обележеног места.