Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

УПУТСТВО ЗА БЕЗБЕДНО ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
на градилиштима у близини гасовода

2. ОСОБИНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА

Хемијски састав природног гаса

Метан

85.000

..............................98.0%

Етан

0.300

................................8.2%

Пропан

0.010

................................2.9%

Бутан

0.003

................................0.6%

Азот

0.200

................................0.8%

Угљен-диоксид

0.500

................................2.6%

Плус трагови пентана и сумпорних једињења.

Физичке особине

Бруто топлотна моћ
37-41 МЈ/м³

Релативна густина
0.56 ÷ 0.65 (на 15°С и 101.3 kPa)

Oпис
Природни гас је безбојан, запаљив гас, који се састоји претежно од метана, без мириса у гасоводима вишег притиска (од 6 бара па навише) и одорисан непријатним мирисом у дистрибутивним мрежама.

Токсичност
Природни гас није токсичан уколико се удахне или прогута и не иритира кожу или очи.

Гушење
При високим концентрацијама природни гас је загушљив.

Процедура прве помоћи
У случају гушења, преместити жртву на свеж ваздух; проверити да не постоје сметње на дисајним путевима и, уколико је дисање слабо или заустављено, применити вештачко дисање или дати кисеоник.

Лична заштита
Обично није потребна.

Стабилност и реактивност
Некорозиван и стабилан при нормалним температурама и притисцима.

Ралативна густина
Природни гас је лакши од ваздуха и његова релативна густина износи између 0.55 и 0.70. То значи да његова тежина износи 55 – 70% од тежине ваздуха. Као резултат тога, природни гас ће формирати веће концентрације изнад цурења гаса. Другачије је код течног нафтног гаса (ТНГ) у боцама, који је више од два пута тежи од ваздуха и тежи да се прошири на ниском нивоу у случају цурења. Концентрација природног гаса може достићи опасан ниво у затвореним просторијама, подрумима итд. или ако је извор цурења релативно велик.

Топлотна моћ
Топлотна моћ је износ топлотне енергије садржане у датој запремини гаса. Обично се изражава у кило џулима (КЈ/м³) .

Топлотна моћ природног гаса износи између 37 000 и 41 000 КЈ/м³.

Опасност од ватре и експлозије
Запаљивост
Високо запаљив.

Границе запаљивости
Око 5% - 15% (концентрације гаса у ваздуху, по запремини).

Температура самопаљења
700°С.
Иако је високо запаљив, природни гас ће горети само ако се помеша са ваздухом (или кисеоником) у оквиру одређених граница концентрације. Смеса природног гаса и ваздуха ће горети само ако је концентрација природног гаса у ваздуху већа од 5% и ако је концентрација гаса у ваздуху мања од 15%. Ове границе запаљивости природног гаса се често примењују и као границе експлозивности, односно 5% је доња граница експлозивности (ДГЕ), а 15% је горња граница експлозивности (ГГЕ).

Another classic sports watch that was never originally intended to be rolex replica uk produced in gold when it was for military pilots is the Breguet Type XX. A more modern and rolex replica uk slightly larger version is the Type XXI, as well as the Type XXII, which look particularly handsome with a chocolate brown rolex replica uk face matched to an 18k rose gold case. Breguet includes a highly sophisticated 10Hz operating replica watches uk chronograph movement in the Type XXII, which happens to be among the rare modern models available with both a gold case and rolex replica uk matching bracelet. Elegant, sporty, timeless, and masculine. The irony of an 18k gold Royal Oak is that when the Royal Oak was first rolex replica uk introduced by Audemars Piguet in the early 1970s, its goal was to be a high-end sports replica watches sale in steel... priced like a gold watch. Having a gold version is slightly ironic, given the original theme of the Royal Oak, but we can't blame Audemars Piguet for deciding to produce 18k gold models of the famous timepiece.