Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

УПУТСТВО ЗА БЕЗБЕДНО ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
на градилиштима у близини гасовода

1. КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ
ЈУГОРОСГАЗ а.д. Београд (011) 3216-600, (069) 18 18 018

Сектор одржавања

Ненад Дакић
(018) 4285-940

(063) 103-31-39

Оператор система
 

Драган Николић
(011) 321-66-21

(063) 200-208

Извршни директор за пројектовање, изградњу и експлoатацију

Микица Бугариновић
(011) 321-66-00

(063) 103-31-66