Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Central ME Energy & Gas AG

 

Обавештење

Нова цена гаса за јавно снабдевање се примењује од 01.07.2015 године

Савет Агенције за енергетику дао је сагласност на одлуке органа управљања 33 јавнa снабдевача о новим ценама природног гаса за јавно снабдевање. Од 1. јула 2015. године цене природног гаса биће ниже и за мале купце и домаћинства на систему Југоросгаз а.д.  износиће за тарифни став ``енергент`` 39,56 дин/м3.

Тарифа ``накнада по месту испоруке`` остаје непромењена и износи 1.110,94  дин/место испоруке/година.


Обавештење

Агенција за енергетику Републике Србије је на свом сајту 12. марта у рубрици вести објавила информацију:

 ``Усаглашавањем са директивама Европске уније обезбеђено је да се и у Србији цене транспорта природног гаса од 1. фебруара 2015. године формирају на исти начин као у ЕУ.`` детаљније погледајте на сајту АЕРС

Ова промена је имала за последицу битно повећање цена капацитета на транспортном систему ЈП Србијагас, што утиче на повећање цена за крајње потрошаче прикључене на дистрибутивну гасоводну мрежу.

Југоросгаз – Транспорт д.о.о. за сада није вршио корекције цена транспортних услуга.

У складу са препорукама АЕРС у мартовским рачунима за продају гаса на слободном тржишту посебно ће бити исказана ставка трошкова транспорта гаса на транспортном систему Југоросгаз – Транспорт д.о.о. и дистрибуције гаса на дистрибутивном систему Југоросгаз а.д.

У Београду, 18.03.2015. године


Отварање тржишта гаса 01.01.2015 године

Обавештење за потрошаче

Поштовани,

Обавештавамо Вас да у складу са Законом о енергетици ( `` Службени гласник РС `` бр. 145/14 од 29.12.2014 године сви купци природног гаса имају права слободног избора снабдевача.

Обзиром да је тржиште гаса слободно (регулисано је све осим цене гаса која је резултат услова на тржишту), постоји могућност промене снабдевача природним гасом. Правило промене снабдевача можете погледати овде.

За све информације обратити се путем електронске поште на адресу: office@yugorosgaz.rs или позивом бесплатног броја

0800 444 666


Обавештење

 

Поштовани потрошачи гаса обавештавамо Вас да "Југоросгаз" а.д. наставља са заменом мерача протока гаса којима је истекао или крајем ове године истиче ’’рок за баждарење’’! Приликом замене мерача овлашћено лице ће направити записник где ће бити унесен број мерача који се скида и стање бројчаника. Такође ће бити уписан и број новог мерног уређаја и његово стање.

Стање нових или баждарених мерача ће бити ’’00000’’.

Молимо Вас да потпишете записник о замени мерача! У случају било каквих нерегуларности или неправилности молимо Вас да нас одмах известите.

Хвала на разумевању!!


Саопштење

У ЦИЉУ КОНТИНУАЛНОГ СНАБДЕВАЊА ПРИРОДНИМ ГАСОМ НЕОПХОДНО ЈЕ ДА СВИ ПОТРОШАЧИ ПРИРОДНОГ ГАСА УРЕДНО ПЛАЋАЈУ РАЧУНЕ ЗА ГАС.


МОЛИМО СВЕ КОРИСНИКЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ДА ИЗМИРЕ СВОЈА ДУГОВАЊА ПРЕМА ЈУГОРОСГАЗ А.Д. !

 
ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ СВИМ ПОТРОШАЧИМА КОЈИ УРЕДНО ПЛАЋАЈУ СВОЈЕ РАЧУНЕ


У марту 2013. године је потписан дугорочни Уговор о снабдевању и испоруци природног гаса у Републику Србију


"Југоросгаз" а.д. - предузеће за изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса, основано је у складу са Споразумом о сарадњи у области изградње гасовода на територији СРЈ, који је потписан 11.04.1996. године између Влада РФ и СРЈ. Споразум је обострано ратификован од стране Скупштине СРЈ и Думе РФ.

Акционари "Југоросгаз" а.д. су "Газпром", Москва са 50%, ЈП "Србијагас", Нови Сад са 25% и "Central ME Energy & Gas GmbH" из Беча са 25% основног капитала Друштва.

Од јануара 2007. године "Југоросгаз" а.д. обавља испоруке руског природног гаса у Србију на паритету примо-предајна станица Берегово, а од фебруара 2012. године и на паритету подземно складиште гаса "Банатски Двор".

"Југоросгаз" а.д. је власник магистралног гасовода МГ-09 (Појате-Ниш) пречника 530 мм, дужине око 64 км и магистралног гасовода МГ-11 (деоница Ниш-Лесковац-Власотинце) пречника 508-323,9-168,3 мм и дужине око 60 км, као и разводних челичних гасовода у Нишу и Лесковцу пречника од 450 до 100 мм и дужине око 40 км, 5 ГМРС, преко 40 МРС, више од 230 км дистрибутивних мрежа (притиска до 4 бара) у Нишу, Алексинцу, Ражњу, Александровцу, Лучанима, Гучи, Лесковцу и Власотинцу и наставља гасификацију ових градова.  "Југоросгаз" а.д. обавља припремне радове за почетак изградње деонице магистралног гасовода МГ-11 од Власотинца до Врања.

Систем енергетских објеката и постројења, које је изградио "Југоросгаз" а.д., интегрисан је у систем снабдевања гасом југа Србије.

"Југоросгаз" а.д. врши продају и дистрибуцију природног гаса у Нишу, Алексинцу, Ражњу, Александровцу, Лучанима, Гучи, Лесковцу и Власотинцу у количини од преко 40 милиона кубних метара годишње.

Пословање "Југоросгаз" а.д. обавља се у складу са дефинисаном и усвојеном Стратегијом развоја "Југоросгаз" а.д. и законским прописима који важе у Србији.