Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Central ME Energy & Gas AG

 

Јавна дискусија о правилима рада транспортног система

 

Поштовани,

ЈУГОРОСГАЗ – ТРАНСПОРТ Д.О.О. Ниш је у складу са Законом о енергетици и обављеним консултацијама са АЕРС ( Агенцијом за енергетику републике Србије ) припремио коначну верзију текста ``ПРАВИЛА О РАДУ ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА ЈУГОРОСГАЗ – ТРАНСПОРТ``.

Даном објављивања текста (03.07.2014 године) на сајту Југоросгаз а.д. и Југоросгаз – Транспорт д.о.о. почиње јавна дискусија где сви заинтересовани могу да доставе своје примедбе и сугестије на предложени текст Правила и модел Уговора о транспорту природног гаса.

Јавна дискусија ће трајати три недеље закључно са 26.07.2014. године.

Молимо Вас да Ваше примедбе и сугестије доставите на следећем обрасцу:

С поштовањем


Потписан дугорочни Уговор о снабдевању и испоруци природног

гаса у Републику Србију


"Југоросгаз" а.д. - предузеће за изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса, основано је у складу са Споразумом о сарадњи у области изградње гасовода на територији СРЈ, који је потписан 11.04.1996. године између Влада РФ и СРЈ. Споразум је обострано ратификован од стране Скупштине СРЈ и Думе РФ.

Акционари "Југоросгаз" а.д. су "Газпром", Москва са 50%, ЈП "Србијагас", Нови Сад са 25% и "Central ME Energy & Gas GmbH" из Беча са 25% основног капитала Друштва.

Од јануара 2007. године "Југоросгаз" а.д. обавља испоруке руског природног гаса у Србију на паритету примо-предајна станица Берегово, а од фебруара 2012. године и на паритету подземно складиште гаса "Банатски Двор".

"Југоросгаз" а.д. је власник магистралног гасовода МГ-09 (Појате-Ниш) пречника 530 мм, дужине око 64 км и магистралног гасовода МГ-11 (деоница Ниш-Лесковац-Власотинце) пречника 508-323,9-168,3 мм и дужине око 60 км, као и разводних челичних гасовода у Нишу и Лесковцу пречника од 450 до 100 мм и дужине око 40 км, 5 ГМРС, преко 40 МРС, више од 230 км дистрибутивних мрежа (притиска до 4 бара) у Нишу, Алексинцу, Ражњу, Александровцу, Лучанима, Гучи, Лесковцу и Власотинцу и наставља гасификацију ових градова.  "Југоросгаз" а.д. обавља припремне радове за почетак изградње деонице магистралног гасовода МГ-11 од Власотинца до Врања.

Систем енергетских објеката и постројења, које је изградио "Југоросгаз" а.д., интегрисан је у систем снабдевања гасом југа Србије.

"Југоросгаз" а.д. врши продају и дистрибуцију природног гаса у Нишу, Алексинцу, Ражњу, Александровцу, Лучанима, Гучи, Лесковцу и Власотинцу у количини од преко 40 милиона кубних метара годишње.

Пословање "Југоросгаз" а.д. обавља се у складу са дефинисаном и усвојеном Стратегијом развоја "Југоросгаз" а.д. и законским прописима који важе у Србији.