Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Central ME Energy & Gas AG

 

Обавештење   Поштовани потрошачи гаса, обавештавамо Вас да је услед раста средњег курса НБС за УСД дошло до промене планске цене природног гаса која служи за обрачун цене гаса код јавних снабдевача. На основу тог податка и сагласности Агенције за енергетику Републике Србије ЈУГОРОСГАЗ А.Д. је донео одлуку о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање која се примењује од 1. новембра 2014. године за све категорије купаца, осим за Категорију 1 ``мала потрошња`` домаћинства која ће се примењивати од 15.11.2014 године. Детаљне информације се могу добити на страници  овде.
 


Обавештење

 

Поштовани потрошачи гаса обавештавамо Вас да је "Југоросгаз" а.д. започео са заменом мерача протока гаса којима је истекао или крајем ове године истиче ’’рок за баждарење’’! Приликом замене мерача овлашћено лице ће направити записник где ће бити унесен број мерача који се скида и стање бројчаника. Такође ће бити уписан и број новог мерног уређаја и његово стање.

Стање нових или баждарених мерача ће бити ’’00000’’. Фактурисање гаса за август месец ће се обавити на основу записника, односно збира очитане потрошње на демонтираном мерачу и новом мерачу.

Молимо Вас да потпишете записник о замени мерача! У случају било каквих нерегуларности или неправилности молимо Вас да нас одмах известите.

Хвала на разумевању!!


Обавештење

У ЦИЉУ КОНТИНУАЛНОГ СНАБДЕВАЊА ПРИРОДНИМ ГАСОМ НЕОПХОДНО ЈЕ ДА СВИ ПОТРОШАЧИ ПРИРОДНОГ ГАСА УРЕДНО ПЛАЋАЈУ РАЧУНЕ ЗА ГАС.


МОЛИМО СВЕ КОРИСНИКЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ДА ИЗМИРЕ СВОЈА ДУГОВАЊА ПРЕМА ЈУГОРОСГАЗ А.Д. !

 
ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ СВИМ ПОТРОШАЧИМА КОЈИ УРЕДНО ПЛАЋАЈУ СВОЈЕ РАЧУНЕ.


Важећа цена гаса  се примењује од 01.10.2014 до 01.11.2014 године и детаљне информације се могу добити на страници www.yugorosgaz.rs/cena_gasa


Јавна дискусија о правилима рада транспортног система je завршена. У најскорије време се очекује израда коначне верзије Правила и њихово доношење.

 

Јавна дискусија је трајала три недеље закључно са 26.07.2014. године.

С поштовањем


У марту 2013. године је потписан дугорочни Уговор о снабдевању и испоруци природног гаса у Републику Србију


"Југоросгаз" а.д. - предузеће за изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса, основано је у складу са Споразумом о сарадњи у области изградње гасовода на територији СРЈ, који је потписан 11.04.1996. године између Влада РФ и СРЈ. Споразум је обострано ратификован од стране Скупштине СРЈ и Думе РФ.

Акционари "Југоросгаз" а.д. су "Газпром", Москва са 50%, ЈП "Србијагас", Нови Сад са 25% и "Central ME Energy & Gas GmbH" из Беча са 25% основног капитала Друштва.

Од јануара 2007. године "Југоросгаз" а.д. обавља испоруке руског природног гаса у Србију на паритету примо-предајна станица Берегово, а од фебруара 2012. године и на паритету подземно складиште гаса "Банатски Двор".

"Југоросгаз" а.д. је власник магистралног гасовода МГ-09 (Појате-Ниш) пречника 530 мм, дужине око 64 км и магистралног гасовода МГ-11 (деоница Ниш-Лесковац-Власотинце) пречника 508-323,9-168,3 мм и дужине око 60 км, као и разводних челичних гасовода у Нишу и Лесковцу пречника од 450 до 100 мм и дужине око 40 км, 5 ГМРС, преко 40 МРС, више од 230 км дистрибутивних мрежа (притиска до 4 бара) у Нишу, Алексинцу, Ражњу, Александровцу, Лучанима, Гучи, Лесковцу и Власотинцу и наставља гасификацију ових градова.  "Југоросгаз" а.д. обавља припремне радове за почетак изградње деонице магистралног гасовода МГ-11 од Власотинца до Врања.

Систем енергетских објеката и постројења, које је изградио "Југоросгаз" а.д., интегрисан је у систем снабдевања гасом југа Србије.

"Југоросгаз" а.д. врши продају и дистрибуцију природног гаса у Нишу, Алексинцу, Ражњу, Александровцу, Лучанима, Гучи, Лесковцу и Власотинцу у количини од преко 40 милиона кубних метара годишње.

Пословање "Југоросгаз" а.д. обавља се у складу са дефинисаном и усвојеном Стратегијом развоја "Југоросгаз" а.д. и законским прописима који важе у Србији.